Iklan Banner

iklan banner

Iklan banner sama dengan Iklan Display Network, yang mana dapat mengiklankan menggunakan text, gambar ataupun video.